IPhone X Chính Hãng Giá Sỉ | IPhone 8 Giá Rẻ Tại Củ Chi

iPhone Nhật Khang chuyên cung cấp iphone giá sỉ iphone giá rẻ cho ACE cửa hàng tại Củ Chi Tp HCM và Các Tỉnh

Bảo Hành Quốc Tế Vĩnh Viễn

1 Đổi 1 trong 3 ngày kể từ ngày active

( Lỗi do nhà sản xuất là đổi )

Bản Giá Cập Nhật 24/24 cho AE cửa hàng dể báo khách 

Gọi điện chốt máy ( Mua Máy ) : 0907161868 ( Mr Thanh )

Gọi điện bán máy lại cho iPhone Nhật Khang : 0928161868 ( Mr Khang )

Giá Trên Web +500k Là Bảo Hành 12 Tháng , 1 Đổi 1 Trong 7 Ngày , Phụ Kiện Bảo Hành 30 Ngày

Uy Tín Nói Lên Tất Cả

Giao Hàng Tận Nơi ( Free Ship Khu Vực Củ Chi )

Các Quận Huyện Tỉnh Khác + Phí Ship

IPHONE XS Max – 64GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
XS Max – 64gb GOLD   Nguyên Seal 24.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb GRAY   Nguyên Seal 24.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb SILVE   Nguyên Seal 24.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

 

IPHONE XS Max – 256GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
XS Max – 256gb GOLD   Nguyên Seal 26.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 256gb GRAY   Nguyên Seal 25.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 256gb SILVE   Nguyên Seal 25.900.000 LL/A Chưa Active

Fullbox phụ kiện zin máy

 

 

IPHONE XS – 64GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
XS – 64gb GOLD   Nguyên Seal 21.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS – 64gb GRAY   Nguyên Seal 21.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS – 64gb SILVE   Nguyên Seal 21.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 

 

IPHONE X – 64GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 64gb GRAY   Nguyên Seal 22.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE  Nguyên Seal 22.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

 

 

IPHONE X – 256GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 24.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 24.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

 

 

IPHONE 8 – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 – 64gb GOLD Nguyên Seal 16.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY Nguyên Seal 16.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb SILVE Nguyên Seal 16.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb RED Nguyên Seal 16.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

 

 

IPHONE 8 Plus – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 PLUS – 64gb GOLD Nguyên Seal 19.400.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 PLUS – 64gb GRAY Nguyên Seal 19.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 PLUS – 64gb SILVE Nguyên Seal 19.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 PLUS – 64gb RED Nguyên Seal 19.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

 

IPHONE 8 Plus – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 PLUS – 256gb GOLD Nguyên Seal 23.100.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 PLUS – 256gb GRAY Nguyên Seal 22.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 PLUS – 256gb SILVE Nguyên Seal 22.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 PLUS – 256gb RED Nguyên Seal 23.400.000      

IPHONE 7 - 32G MỚI CHÍNH HÃNG NGUYÊN SEAL QUỐC TẾ 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ TìnhTrạng Ghi Chú
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal 12.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 32gb GOLD Nguyên Seal 12.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb NHÁM (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal 12.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb SILVE (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

IPHONE 7-128G MỚI CHÍNH HÃNG NGUYÊN SEAL QUỐC TẾ 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ TìnhTrạng Ghi Chú
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal 15.400.000 VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 128gb ROSE (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal 15.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD  (TBH) HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal 15.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb BÓNG (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal 15.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb NHÁM (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 128gb NHÁM  Nguyên Seal 15.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb SIlVER (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb SIlVER Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

IPHONE 7-256G MỚI CHÍNH HÃNG NGUYÊN SEAL QUỐC TẾ

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 256gb RED    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

Giao Hàng Từ 8 Giờ Đến 20 Giờ Kể Cả Thứ 7 Và Chủ Nhật

IPhone Mới New Chính Hãng Giá Rẻ Tại Củ Chi

IPHONE 7 PLUS – 32GB – MỚI NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE  Nguyên Seal 15.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE  Nguyên Seal HẾT LL/A Active 08/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal 15.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Active 21/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Active 10/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal 15.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Active 08/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal 15.400.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Active 21/07 Fullbox phụ kiện zin máy

IPHONE 7 PLUS – 128GB – MỚI – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -128 – RED Nguyên Seal 17.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – RED Nguyên Seal HẾT LL/A Active 20/08 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – ROSE (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal 17.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Ng-Seal cpo HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – GOLD (TBH) Fullbox HẾT MY/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal 17.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal HẾT VN/A Active 24/08 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG (TBH) Fullbox HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal HẾT VN/A Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM (TBH) Fullbox HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal 17.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Active 25/08 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE (TBH) Fullbox HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

 

Hệ Thống Cửa Hàng Chuyên Mua Bán iPhone iPad Giá Sỉ

CH1 : 02 Nguyễn Văn Khạ , Xã Phú Hòa Đông , Củ Chi , Tp HCM

CH 2 : 322 Tỉnh Lộ 8 , Thị Trấn Củ Chi , Huyện Củ Chi , Tp HCM

CH 3 : 135 Tỉnh Lộ 15 , Phú Hòa Đông , Củ Chi , Tp HCM

Liên Hệ  : 0928161868 # 0907161868 ( Zalo-Faceboook )

 

iphone 8 iphone x gia re cu chi

Bài Viếc Liên Quan :

Search Engine Optimization :

  • iPhone Nhật Khang
  • iphone giá rẻ tại củ chi
  • iphone 7 7 plus tại củ chi
  • iphone 8 8 plus tại củ chi
  • iphone x tại củ chi
  • iphone new tại củ chi